Perełki Lubelszczyzny  - wybrane informacje z konferencji prasowych oraz publikacji statystycznych Urzędu Statystycznego w Lublinie.