W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, czym pozytywnie wyróżnia się województwo lubelskie na tle kraju. Przedstawiony zestaw wybranych danych statystycznych charakteryzuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubelskiego, a w szczególności dziedziny, w których województwo lubelskie znajduje się w pierwszej trójce wśród województw. Podane dane dotyczą roku 2021, a gdzie nie jest to możliwe - 2020.