Perełki Lubelszczyzny 2013 - wybrane informacje z konferencji prasowych oraz publikacji statystycznych Urzędu Statystycznego w Lublinie.