W 2021 r. wskaźnik gęstości dróg publicznych o nawierzchni twardej wyniósł 96,8 km na 100 km2 (rok wcześniej 95,0 km). Odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników o 3,3% w stosunku do roku poprzedniego. Przewozy pasażerów transportem autobusowym oraz komunikacją miejską były wyższe niż w 2020 r. (odpowiednio o 27,7% i o 4,8%), a ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Lublin zmniejszył się o 13,1%.