W województwie lubelskim w 2016 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano wzrosty w zakresie liczby i powierzchni użytkowej nowo wybudowanych mieszkań. W tym to roku bowiem, oddano do użytkowania 7 020 mieszkań (więcej o 12,7%), co stanowiło 4,3% udziału w kraju i 8. miejsce ex aequo z województwem łódzkim. Powierzchnia oddanych mieszkań wyniosła 714,2 tys. m2, tj. więcej o 8,8%. Porównanie danych dla poszczególnych województw wskazuje, że podobnie, jak w latach ubiegłych, najwięcej mieszkań wybudowano w mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim.