W województwie lubelskim w 2017 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano wzrost w zakresie liczby nowo wybudowanych mieszkań. W tym roku oddano do użytkowania 7361 mieszkań (więcej o 4,9%), co stanowiło 4,1% udziału w kraju i dawało 11. miejsce wśród województw. Powierzchnia oddanych mieszkań wyniosła 713,5 tys. m2, tj. mniej o 0,1% w stosunku do 2016 roku, lokując województwo lubelskie na 10. miejscu w Polsce. Porównanie danych dla poszczególnych województw wskazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej mieszkań wybudowano w mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim.