Rok 2014 był dla budownictwa mieszkaniowego w województwie lubelskim kolejnym okresem (po 2013 r.), w którym zanotowano w porównaniu do poprzedniego roku spadek liczby wybudowanych mieszkań oraz ich powierzchni użytkowej.