W końcu IV kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wyniosła 2,6 tys. i była wyższa w porównaniu z IV kwartałem 2020 r. o 55,9%. Na koniec omawianego okresu nie zostało obsadzonych 0,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W ciągu 2021 r. zlikwidowano o 46,1% mniej miejsc pracy niż w 2020 r.