Badanie popytu na pracę w województwie lubelskim jest prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu badań statystycznych. Dane na ten temat pochodzą z badania GUS na formularzu o symbolu Z-05. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Badanie realizowane jest w cyklu kwartalnym przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, która umożliwia uogólnianie wyników badania na wszystkie podmioty gospodarki narodowej.