Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego działały 93 zakłady stacjonarnej pomocy społecznej oraz 8 filii, które dysponowały 5,9 tys. miejsc. Przebywało w nich 5,3 tys. mieszkańców, w tym 2,8 tys. mężczyzn.