Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa lubelskiego działało 85 zakładów stacjonarnej pomocy społecznej oraz 10 filii, które dysponowały 5,9 tys. miejsc. Przebywało w nich 5,0 tys. mieszkańców, w tym 2,6 tys. mężczyzn.