Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2017 r.