Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 88 placówek wsparcia dziennego. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba placówek wsparcia dziennego zmniejszyła się o 7,4%. Ze wszystkich zbadanych placówek skorzystało w ciągu roku 2,9 tys. dzieci i młodzieży.