Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego działały 93 placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, a ich liczba w porównaniu z 2020 r. zwiększyła się o 14,8%. Placówki tego typu dysponowały 1,1 tys. miejsc.