Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa lubelskiego działało 81 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, a ich liczba w porównaniu z 2019 r. zwiększyła sie o 2,5%. Placówki tego typu dysponowały 1,1 tys. miejsc.