Opracowanie przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstw, ważniejsze wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące podmioty gospodarcze, aktywa obrotowe oraz zobowiązania podmiotów gospodarczych oraz nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw.