Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:usługi

Treści 30

1.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - marzec 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2023 - W marcu br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują w sekcji transport i gospodarka magazynowa – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 19,5 w porównaniu z lutym br....
2.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - luty 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2023 - W lutym br. jedynie podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz informacja i komunikacja oceniają koniunkturę pozytywnie. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane oceny są niekorzystne, ale tylko w przypadku handlu detalicznego gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Znaczna...
3.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - styczeń 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2023 - W styczniu br. jedynie podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie informacji i komunikacji oceniają koniunkturę korzystnie, ale znacznie gorzej niż przed miesiącem. W przypadku tej sekcji odnotowano największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 28,4 w porównaniu z...
4.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - grudzień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2022 - W grudniu br. w trzech obszarach (przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy oraz transport i gospodarka magazynowa) oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są korzystniejsze niż w listopadzie, przy nadal utrzymujących się negatywnych wartościach. Podmioty prowadzące działalność z...
5.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - listopad 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i...
6.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - październik 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury nastąpiło w zakwaterowaniu i gastronomii. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury wzrosły jedynie w sekcji informacja i...
7.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - wrzesień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu oceniają koniunkturę gorzej niż w sierpniu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w handlu detalicznym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej. Oceny wzrosły jedynie w sekcji budownictwo....
8.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - sierpień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego....
9.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - lipiec 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.07.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w handlu detalicznym, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa....
10.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - czerwiec 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2022 - W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w maju. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa....
11.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - maj 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2022 - W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w kwietniu. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji transport i gospodarka magazynowa....
12.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - kwiecień 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.04.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Oceny spadły jedynie w informacji i komunikacji, natomiast w budownictwie oceny są podobne jak przed miesiącem....
13.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - marzec 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu oceniają koniunkturę gorzej niż w lutym. Jedynie w budownictwie oceny są podobne jak przed miesiącem. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa....
14.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - luty 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę lepiej niż w styczniu. Jedynie w handlu hurtowym oceny są podobne jak przed miesiącem. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
15.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - luty 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę lepiej niż w styczniu. Jedynie w handlu hurtowym oceny są podobne jak przed miesiącem. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
16.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - styczeń 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się....
17.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - grudzień 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej niż w listopadzie. Jedynie w handlu hurtowym oceny są podobne jak przed miesiącem. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa....
18.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - listopad 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.11.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak we wrześniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły....
19.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - październik 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.10.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak we wrześniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły....
20.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - wrzesień 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.09.2021 - W większości obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. Wyjątkami są handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są negatywne. W większości obszarów...
21.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - sierpień 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2021 - W większości obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez firmy z sekcji informacja i komunikacja, najbardziej negatywnie – przez prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego. Składowa „diagnostyczna”...
22.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - lipiec 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.07.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w czerwcu br. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największa poprawa – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”)...
23.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - czerwiec 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2021 - W większości obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz budownictwo, najbardziej negatywnie – przez prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego. Składowa...
24.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - maj 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.05.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę lepiej niż w kwietniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny spadły. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się....
25.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - kwiecień 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.04.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny spadły oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości...
26.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - marzec 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny spadły oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa...
27.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - luty 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
26.02.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły. Do badania za luty br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego –...
28.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - styczeń 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.01.2021 - W styczniu br. w porównaniu z grudniem ub.r. największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji handel hurtowy, największe pogorszenie – w sekcji budownictwo. W większości obszarów obserwuje się pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”), natomiast oczekiwania („prognozy”) poprawiły się w większości obszarów....
29.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - grudzień 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2020 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji przetwórstwo przemysłowe. We wszystkich obszarach składowa „prognostyczna” poprawiła się lub jest taka sama jak przed miesiącem....
30.
Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - listopad 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2020 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w listopadzie br. oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku br. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest najniższy w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, najwyższy – w sekcji informacja i komunikacja. W większości obszarów oceny bieżące...
Do góry