Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wydarzenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wizyta delegacji Głównego Urzędu Statystycznego w Obwodzie Lwowskim

W dniach 29 września 2017 r. Urząd Statystyczny w Lublinie gościł przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Lwowskiego (Ukraina).

Podczas konferencji prasowej Urzędu Statystycznego w Lublinie w obecności przedstawicieli mediów dyrektorzy dr Krzysztof Markowski oraz Switłana Zymowina podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Lublinie a Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego. W Porozumieniu w sposób formalny określony został zakres i kierunki dalszej współpracy pomiędzy obiema instytucjami, mające na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na szczegółowe, porównywalne i aktualne informacje oraz wszechstronne analizy procesów zachodzących na pograniczu polsko-ukraińskim. Umowa przewiduje współpracę m. in. w zakresie informacyjnego wspierania rozwoju współpracy transgranicznej obszarów położonych na pograniczu polsko-białoruskim m.in. poprzez wymianę doświadczeń w zakresie metodologii badań statystycznych, wymianę danych statystycznych oraz prowadzenie wspólnych badań i analiz społeczno-ekonomicznych, w szczególności w ramach Euroregionu „Bug".

Wizyta delegacji Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Brzeskiego

W dniach 26-27 listopada br. Urząd Statystyczny w Lublinie gościł przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Brzeskiego (Białoruś). Podstawowym celem wizyty było omówienie planów współpracy w ramach Euroregionu Bug, w tym dotyczących wydania publikacji „Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2015 r." oraz „Euroregion Bug w liczbach w latach 2010-2015".

Drugiego dnia wizyty członkowie delegacji wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Zarządzającego realizacją „Strategii współpracy transgranicznej województwa lubelskiego, obwodu wołyńskiego, obwodu lwowskiego oraz obwodu brzeskiego na lata 2014-2020" podsumowującego realizację projektu pt. „Wypracowanie systemowych rozwiązań i mechanizmów na rzecz koordynacji działań współpracy transgranicznej".

Podczas Posiedzenia i w obecności przedstawiciela MSZ oraz konsulów Białorusi i Ukrainy dyrektorzy dr Krzysztof Markowski oraz Georgij Chwałko podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Lublinie a Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego. W Porozumieniu w sposób formalny określony został zakres i kierunki dalszej współpracy pomiędzy obiema instytucjami, mające na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na szczegółowe, porównywalne i aktualne informacje oraz wszechstronne analizy procesów zachodzących na pograniczu polsko-białoruskim. Umowa przewiduje współpracę m. in. w zakresie informacyjnego wspierania rozwoju współpracy transgranicznej obszarów położonych na pograniczu polsko-białoruskim m.in. poprzez wymianę doświadczeń w zakresie metodologii badań statystycznych, wymianę danych statystycznych oraz prowadzenie wspólnych badań i analiz społeczno-ekonomicznych, w szczególności w ramach Euroregionu „Bug".

Wizyta delegacji Krajowego Biura Statystyki Mołdawii

W dniu 8 października 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Lublinie gościła delegacja mołdawskiego Urzędu Statystycznego: Pani Elena Orlova - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska, Pani Aurora Garabajiu - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska, Pani Maria Chiperi - Doradca, Departamentu Rolnictwa i Środowiska, Pani Rodica Boiștean - Starszy konsultant w wydziale spisów rolnych, Departamentu Rolnictwa i Środowiska oraz przedstawiciele Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego Pan Artur Łączyński - Dyrektor i Pani Renata Kaczkowska -  Konsultant.

Podczas spotkania omawiano m.in. podział zadań z zakresu rolnictwa pomiędzy Departamentami GUS a urzędami statystycznymi, organizację badań rolnych w Urzędzie, a także zasady naboru ankieterów zewnętrznych i szkolenia. Podczas spotkania przedstawiciele mołdawskiego Urzędu zapoznali się z misją Urzędu, jego strukturą oraz zadaniami Wydziałów/Ośrodków i Oddziałów.

Delegacja odwiedziła w Bogucinie gospodarstwo rolne Pana Gustawa Jędrejka – Wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej.

Wizyta była także okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

III spotkanie Zespołu Zarządzającego systemem wdrażania Strategii Transgranicznej

Dnia 25 września 2015 r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski wziął udział w III spotkaniu Zespołu Zarządzającego systemem wdrażania Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.  

Celem spotkania było omówienie propozycji mechanizmów i narzędzi wdrażania Strategii Współpracy Transgranicznej oraz projektów dotyczących tematyki: kultury, turystyki i środowiska naturalnego.

II spotkanie Zespołu Zarządzającego systemem wdrażania Strategii Transgranicznej

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w spotkaniu Zespołu Zarządzającego z udziałem przedstawicieli regionów partnerskich z Ukrainy i Białorusi. Celem Spotkania Zespołu było omówienie  propozycji mechanizmów i narzędzi wdrażania Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego oraz Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 oraz projektów dotyczących  współpracy gospodarczej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu pt. „Wypracowanie systemowych rozwiązań i mechanizmów na rzecz koordynacji działań współpracy transgranicznej", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzięki jego realizacji i zaangażowaniu regionów partnerskich wypracowane zostaną systemowe rozwiązania oraz trwałe mechanizmy realizacji przedsięwzięć transgranicznych.

Do góry