Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Działalność

 

 

 

 


MISJA     ZADANIA     DANE REGIONALNE     DZIAŁALNOŚĆ     INFORMATORIUM     LINKI     KONTAKT

    

  DZIAŁALNOŚĆ  

     

 

 Konferencje prasowe Urzędu Statystycznego w Lublinie

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych przygotowuje comiesięczne konferencje prasowe przedstawiające bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą województwa oraz wyniki najnowszych analiz i badań regionalnych.

 


60 lat Urzędu Statystycznego w Lublinie


Dnia 5 grudnia 2023 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie: Monika Szymczak - Wydział Kadr i Szkolenia oraz Łukasz Poszepczyński - Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych reprezentowali Urząd podczas wydarzenia „Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej” zorganizowanym przez: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. „Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej” to przedsięwzięcie, które stworzyło doskonałą okazję do bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy poszukującymi pracy, a pracodawcami reprezentującymi różne branże. Tego rodzaju wydarzenie umożliwia osobom szukającym pracy uzyskanie jak najbardziej aktualnych informacji o firmach, ich potencjale, ofertach pracy, planach rekrutacyjnych oraz o wymaganiach stawianych przyszłym pracownikom. Wydarzenie tym razem zorganizowano w rozszerzonej formule i było również skierowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych, ich nauczycieli (szczególnie doradztwa zawodowego) oraz dyrektorów szkół, dla których zadanie realizacji działań w ramach doradztwa zawodowego (wizyty zawowodoznawcze, konsultacje z pracodawcami, biurami karier i instytucjami pośredniczącymi w poszukiwaniu pracy i kwalifikacji) są zobowiązaniem do poszukiwania różnego rodzaju metod i sposobów działania, w celu pomocy w wyborach życiowych uczniom i absolwentom.

Stoisko Urzędu Statystycznego w Lublinie cieszyło się dużym zainteresowaniem poszukujących pracy, którzy otrzymywali materiały promocyjne i informacyjne. Urząd promował również zasoby informacyjne statystyki publicznej.


Dnia 05.10.2023 r. Magdalena Rosołowska starszy specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych przeprowadziła kolejne zajęcia edukacyjne „System statystyki publicznej w zarysie” dla grupy 30 uczniów szkoły średniej z Zespołu Szkół Nr 1 im. W. Grabskiego. Podczas zajęć zostały omówione następujące tematy: 1. Organizacja polskiej statystyki publicznej 2. Program badań statystycznych statystyki publicznej 3. Zasoby polskiej statystyki publicznej – bazy danych, portal informacyjny i sprawozdawczy, Statystyczne Vademecum Samorządowca, publikacje. 4. Media społecznościowe statystyki publicznej, spisy powszechne. 5. Olimpiada Statystyczna i Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma Kwadrat. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi znajdującymi się na Portalu Informacyjnym. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się w bazach danych m.in. Bazę Demografia i Bank Danych Lokalnych. Grupa obejrzała film o Głównym Urzędzie Statystycznym „Co uczeń wiedzieć powinien”.Dnia 25.09.2023 r. Magdalena Rosołowska Starszy Specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych przeprowadziła zajęcia edukacyjne „System statystyki publicznej w zarysie” dla grupy 28 uczniów szkoły średniej z Zespołu Szkół Nr. 1 im. W. Grabskiego. Podczas zajęć zostały omówione następujące tematy: 1. Organizacja polskiej statystyki publicznej 2. Program badań statystycznych statystyki publicznej 3. Zasoby polskiej statystyki publicznej – bazy danych, portal informacyjny i sprawozdawczy, Statystyczne Vademecum Samorządowca, publikacje. 4. Media społecznościowe statystyki publicznej, spisy powszechne. 5. Olimpiada Statystyczna i Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma Kwadrat. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi znajdującymi się na Portalu Informacyjnym. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się w bazach danych m.in. Bazę Demografia i Bank Danych Lokalnych. Grupa obejrzała film o Głównym Urzędzie Statystycznym „Co uczeń wiedzieć powinien”.W dniach 19 i 22 czerwca 2023 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista poprowadził, dla studentów Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, warsztaty pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej". Podczas warsztatów zostały omówione następujące tematy: 1. Organizacja polskiej statystyki publicznej, 2. Program badań statystycznych statystyki publicznej, 3. Zasoby polskiej statystyki publicznej – bazy danych. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi znajdującymi się na Portalu Informacyjnym. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się w bazach danych z naciskiem na Bazę Demografia i Bank Danych Lokalnych. Ponadto studenci rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 21 czerwca 2023 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej" dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem prezentacji było przedstawienie organizacji statystyki publicznej oraz zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej, a w szczególności funkcjonalnościami Bazy Demografia, Banku Danych Lokalnych i nowej odsłony Dziedzinowych Baz Wiedzy.


Dnia 15 czerwca 2023 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista uczestniczył w Seminarium Naukowym dla pracowników naukowych z cyklu „Naukowe czwartki” zorganizowanym przez Katedrę Statystyki i Ekonometrii Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie seminarium została omówiona prezentacja pt. „Struktura organizacyjna i zasoby informacyjne statystyki publicznej". Prezentacja obejmowała następujące tematy: 1. Organizacja polskiej statystyki publicznej, 2. Program badań statystycznych statystyki publicznej, 3. Zasady realizacji zamówień na dane jednostkowe nieidentyfikowalne do celów naukowych – Stanowisko Naukowiec, 4. Zasoby polskiej statystyki publicznej – bazy danych.


Dnia 24 maja 2023 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej" dla pracowników i studentów Instytutu Socjologii KUL. Spotkanie było cześcią obchodów 49. Dni Społecznych w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. Głównym celem szkolenia było zaprezentowanie organizacji statystyki publicznej oraz zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej, a w szczególności funkcjonalnościami Banku Danych Lokalnych i nowej odsłony Dziedzinowych Baz Wiedzy.


W dniu 22 maja 2023 r. Kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych dr Sławomir Dziaduch uczestniczył w obchodach 49. Dni Społecznych w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. W ramach spotkania zaprezentował prelekcję na temat „Dochody i warunki życia ludności Polski na podstawie Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności” oraz wziął udział w dyskusji z pracownikami oraz studentami Instytutu Socjologii KUL.