Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Działalność

 

 

 

 


MISJA     ZADANIA     DANE REGIONALNE     DZIAŁALNOŚĆ     INFORMATORIUM     LINKI     KONTAKT

    

  DZIAŁALNOŚĆ  

     

 

 Konferencje prasowe Urzędu Statystycznego w Lublinie

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych przygotowuje comiesięczne konferencje prasowe przedstawiające bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą województwa oraz wyniki najnowszych analiz i badań regionalnych.

 


 

 

Dnia 23 października 2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie: Anastasiya Hrytsuk starszy statystyk i Łukasz Poszepczyński specjalista z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych reprezentowali Urząd podczas Dnia Kariery 2019 zorganizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Udział w przedsięwzięciu wzięło ponad 50 wystawców z różnych branż. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Celem imprezy było umożliwienie kontaktu pracodawców z potencjalnymi pracownikami, inspirowanie do rozwoju osobistego studentów i absolwentów lubelskich wyższych uczelni, wskazanie narzędzi do odkrywania swoich talentów, mocnych stron oraz dopasowania ich do oczekiwań pracodawców.

Głównym punktem Dnia Kariery 2019 były warsztaty tematyczne mające na celu doskonalenie umiejętności miękkich, zwiększenie kreatywności  i budowanie osobistej marki jako metod mających zastosowanie przy ubieganiu się o atrakcyjne miejsca pracy.

Stoisko Urzędu Statystycznego w Lublinie cieszyło się dużym zainteresowaniem poszukujących pracy, absolwentów i studentów, którzy otrzymywali materiały promocyjne i informacyjne. Urząd promował również zasoby informacyjne statystyki publicznej oraz publikacje.


Dnia 16 października 2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie: Anastasiya Hrytsuk starszy statystyk i Łukasz Poszepczyński specjalista z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych reprezentowali Urząd podczas Targów Pracy 2019 zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Spotkanie odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Targi były częścią obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Udział w Targach Pracy miał również charakter edukacyjno-promocyjny w ramach przypadającego na 20 października Europejskiego Dnia Statystyki.  W targach wzięło udział ponad 50 wystawców z różnych branż. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin. Stoisko Urzędu Statystycznego w Lublinie cieszyło się dużym zainteresowaniem poszukujących pracy, absolwentów i studentów, którzy otrzymywali materiały promocyjne i informacyjne. Urząd promował również zasoby informacyjne statystyki publicznej oraz publikacje.


Dnia 22 maja 2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie: Sławomir Dziaduch kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Anastasiya Hrytsuk – starszy statystyk i Łukasz Poszepczyński specjalista reprezentowali Urząd podczas obchodów Dnia Socjologa, które odbyły się na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości był J. M. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz dr Krzysztof Markowski dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Dyrektor Urzędu Statystycznego objął wydarzenie, którego Urząd był również współorganizatorem, honorowym patronatem.  Urząd Statystyczny w Lublinie posiadał stoisko informacyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów oraz pracowników naukowych, którzy otrzymywali materiały promocyjne i informacyjne. Urząd promował również publikacje oraz zasoby informacyjne statystyki publicznej.

Wydarzeniu towarzyszyła sesja plakatowa przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych.

Głównym punktem była konferencja naukowa: „Społeczeństwo – realne czy wirtualne?”, której celem była próba udzielenia odpowiedzi na pytania towarzyszące złożonym zmianom społecznym stymulowanym wielowymiarowym rozwojem technologicznym. Uczestnicy dyskutowali na temat roli Internetu w życiu politycznym, gospodarczym, w pisaniu historii, tworzeniu kontekstów kulturowych.


Dnia 21 maja 2019 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził dwa szkolenie pt. „Zasoby informacyjne Banku Danych Lokalnych, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania". W szkoleniu wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunek: Agrobiznes oraz  Turystyka i rekreacja. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi Banku Danych Lokalnych. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się w bazie danych. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 7 maja 2019 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził dwa szkolenie pt. „Zasoby informacyjne Banku Danych Lokalnych, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania". W szkoleniu wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunek: Agrobiznes oraz  Turystyka i rekreacja. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi Banku Danych Lokalnych. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się w bazie danych. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 9 kwietnia 2019 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził dwa szkolenia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniach wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunek: Agrobiznes oraz  Turystyka i rekreacja. Głównym celem szkoleń było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji.


Dnia 4 kwietnia 2019 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


W dniach 28-29 marca 2019 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniach wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkoleń było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


W dniach 21-22 marca 2019 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniach wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkoleń było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


W dniach 14-15 marca 2019 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniach wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkoleń było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 19 grudnia 2018 r, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się autorskie seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych" dra Andrzej Jakubowski z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Wprowadzenia do seminarium dokonał dr Krzysztof Markowski Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. Seminarium zorganizowano dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były:

 1. Charakterystyka miast przygranicznych,
 2. Wpływ granicy państwowej na sytuację społeczno-ekonomiczną miast,
 3. Rola miast w rozwoju obszarów przygranicznych,
 4. Transgraniczne obszary funkcjonalne,
 5. Bariery transgranicznej integracji funkcjonalnej miast przygranicznych w Polsce.

Dnia 13 grudnia 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „System statystyki publicznej w zarysie – zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniu wzięli udział studenci Finansów i Rachunkowości  Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie,
w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji.


Dnia 12 grudnia 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „System statystyki publicznej w zarysie – zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniu wzięli udział studenci Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie,
w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji.


W dniu 7 grudnia 2018 r. dr Sławomir Dziaduch – kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, uczestniczył w obradach XVIII Łukowskiego Forum Gospodarczego. Tematem tegorocznego spotkania były „Wyzwania współczesnego rynku pracy". Dr Sławomir Dziaduch wziął udział w panelu dyskusyjnym „Rynek pracy – rynkiem pracodawcy czy rynkiem pracownika" i przedstawił prezentację pt. „Struktura i dynamika wynagrodzeń w Polsce".
W konferencji uczestniczyli m.in.: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, stowarzyszeń przedsiębiorców i instytucji związanych z rozwojem lokalnym.


Dnia 22 listopada 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 4 odbyło się seminarium pt.: "Gospodarcze horyzonty wolności", którego współorganizatorem był Urząd Statystyczny w Lublinie. Swoje wykłady wygłosili dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor  Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie – "Polskie sukcesy gospodarcze 1918 – 1939" oraz Anna Brzyska, główny specjalista, Centrum Pieniądza NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski – "Odrodzenie złotego w niepodległej Rzeczypospolitej". Uczniowie lubelskich szkół średnich, którzy uczestniczyli w seminarium wzięli udział w konkursie smartfonowym pt.: "Z historii odzyskania przez Polskę niepodległości".


W dniu 11 września 2018 r. w siedzibie lubelskiego oddziału NBP odbyło się spotkanie poświęcone badaniom ankietowym rynku pracy prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. Celem spotkania była prezentacja problematyki związanej z rynkiem pracy w ujęciu krajowym i regionalnym oraz przedstawienie wyników badań prowadzonych przez statystykę publiczną i Narodowy Bank Polski, m. in. raportu z badań dotyczącymi obywateli Ukrainy pracujących w Polsce.

W spotkaniu i dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Lublinie: Dyrektor dr Krzysztof Markowski, Kierownik LOBR dr Sławomir Dziaduch, Główny Specjalista Elżbieta Łoś, przedstawiciele NBP, powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa lubelskiego oraz UMCS. W trakcie spotkania Elżbieta Łoś wygłosiła referat pt. „Rynek pracy w województwie lubelskim. Wyniki badań GUS".

Prezentacja


Dnia 18 czerwca 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się  seminarium pt.: Gospodarcze horyzonty wolności, którego współorganizatorem był Urząd Statystyczny w Lublinie. Swoje wykłady wygłosili dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor  Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie – U progu niepodległości – burzliwe dzieje polskiego pieniądza, oraz Władysław Wiesław Łagodziński, Wiceprezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS – Rachunki Narodowe – czym są, jak się je liczy i dlaczego? Uczniowie lubelskich szkół średnich uczestniczący w seminarium wzięli udział w konkursie smartfonowym pt.: Ludzie, idee, ślady – z historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwycięzcy konkursu w nagrodę otrzymali m.in. publikacje wydane przez Urząd Statystyczny w Lublinie.


Dnia 29 maja 2018 r. odbyło się spotkanie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunek turystyka i rekreacja. Pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przedstawił prezentację pt.: System statystyki publicznej w zarysie”, zapoznał gości ze specyfiką pracy i funkcjonowaniem Urzędu oraz przybliżył zasoby informacyjne statystyki publicznej natomiast dr Andrzej Jakubowski – starszy specjalista omówił temat pt.: „Potencjał turystyczny województwa lubelskiego”.


Dnia 29 maja 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Statystycznym w Lublinie. Pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przedstawił prezentację pt.: System statystyki publicznej w zarysie” zapoznał gości ze specyfiką pracy i funkcjonowaniem Urzędu oraz przybliżył zasoby informacyjne statystyki publicznej.


Dnia 22 maja 2018 r. studenci Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach projektu podnoszenia kwalifikacji dla studentów stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego, odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Statystycznym w Lublinie. Pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przedstawił prezentację pt.: System statystyki publicznej w zarysie” , zapoznał gości ze specyfiką pracy i funkcjonowaniem Urzędu oraz przybliżył zasoby informacyjne statystyki publicznej.


Dnia 21 maja 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej". W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


W dniach 15-16 maja 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniach wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkoleń było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 10 maja 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Łukasz Poszepczyński – specjalista wziął udział w obradach Komisji Programu Promocji Gmin i Powiatów  „Bussines Excellence” którego VII edycję objął honorowym patronatem Dyrektor Urzędu dr Krzysztof Markowski. Administratorem Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Jest to obecnie największa organizacja biznesowa non-profit w regionie, działająca już od 18 lat i zrzeszająca ponad 300 przedsiębiorców województwa lubelskiego. Celem programu jest: wyróżnienie samorządów wywierających istotny wpływ na rozwój regionu lubelskiego, propagowanie przedsiębiorczości samorządów i tworzenie sprzyjających biznesowi warunków, a także identyfikacja gmin i powiatów innowacyjnych, wyróżniających się najwyższą jakością i rzetelnością.


W dniach 8-9 maja 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniach wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkoleń było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 16 kwietnia 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej". W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkoleń było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto zostało przedstawione praktyczne wykorzystanie zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej z naciskiem na bazy danych, a w szczególności Bank Danych Lokalnych.


Dnia 11 kwietnia 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej". W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 10 kwietnia 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się  seminarium pt.: Gospodarcze horyzonty wolności, którego współorganizatorem był Urząd Statystyczny w Lublinie. Swoje wykłady wygłosili dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor  Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie - Poczet polskich ekonomistów Eugeniusz Kwiatkowski oraz Władysław Wiesław Łagodziński, Wiceprezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS - Z historii spisów powszechnych. Uczniowie lubelskich szkół średnich uczestniczący w seminarium wzięli udział w konkursie smartfonowym pt.: Eugeniusz Kwiatkowski i COP – historie, idee, ślady. Zwycięzcy konkursu w nagrodę otrzymali m.in. publikacje wydane przez Urząd Statystyczny w Lublinie.


Od dnia 9 kwietnia br. do końca kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej jest udostępniona wystawa z okazji 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Na wystawie zaprezentowano informacje dotyczące historii GUS, dzieje spisów powszechnych oraz statystykę w filatelistyce, a także działalność Urzędu Statystycznego w Lublinie, m.in. działalność publikacyjna, informacyjno-edukacyjna i międzynarodowa. Więcej


Dnia 22 stycznia 2018 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej”. W szkoleniu wzięli udział studenci Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 9 stycznia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej. Do zawodów przystąpiło  35 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Zwycięzcą zawodów okręgowych w Lublinie został uczeń drugiej klasy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie. Drugie miejsce przypadło uczennicy z trzeciej klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, a trzecie uczniowi trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.  Link do strony olimpiady: http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/


Dnia 4 grudnia 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II szkolenie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. W szkoleniu wzięli udział studenci KUL. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto zostało przedstawione praktyczne wykorzystanie zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej z naciskiem na bazy danych, a w szczególności Bank Danych Lokalnych. Spotkanie odbyło się w ramach Warsztatów Kompetencji Zawodowych organizowanych przez Biuro Karier KUL.


Dnia 1 grudnia 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Rachunkowość i Finanse Politechniki Lubelskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 29 listopada 2017 r. studenci Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach programu kształcenia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych, odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Statystycznym w Lublinie. Pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych: Łukasz Poszepczyński – specjalista zapoznał gości ze specyfiką pracy i funkcjonowaniem Urzędu oraz przybliżył zasoby informacyjne statystyki publicznej. Dyrektor Urzędu dr Krzysztof Markowski opowiedział o sposobie i specyfice zarządzania taką instytucją jak Urząd Statystyczny.


Dnia 15 listopada 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie  szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 14 czerwca 2017 r. Aleksandra Jangas-Kurzak – specjalista z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie, przeprowadziła lekcję na temat statystyki publicznej. Lekcja została zorganizowana dla uczniów 2 klasy Gimnazjum nr 26 w Lublinie. Uczniowie zapoznali się z systemem zbierania, opracowywania i udostępniania danych statystycznych.


Dnia 1 czerwca 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi systemu, jego funkcjonalność oraz możliwości wykorzystania. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów systemu.


Dnia 15 maja 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 11 maja 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Łukasz Poszepczyński – specjalista wziął udział w obradach Komisji Programu Promocji Gmin i Powiatów  „Business Excellence” którego VI edycję objął honorowym patronatem Dyrektor Urzędu dr Krzysztof Markowski. Administratorem Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Jest to obecnie największa organizacja biznesowa non-profit w regionie, działająca już od 16 lat i zrzeszająca ponad 350 przedsiębiorców województwa lubelskiego. Celem programu jest: wyróżnienie samorządów wywierających istotny wpływ na rozwój regionu lubelskiego, propagowanie przedsiębiorczości samorządów i tworzenie sprzyjających biznesowi warunków, a także identyfikacja gmin i powiatów innowacyjnych, wyróżniających się najwyższą jakością i rzetelnością.

Program Promocji Gmin i Powiatów Business Excellence 2017


Dnia 10 maja 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 26 kwietnia 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


W dniu 24 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, odbyła się rozgrywka finałowa VI Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat. Konkurs organizowany był przez Urząd Statystyczny w Lublinie wraz z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz przy finansowaniu Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU i Banku PKO BP. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty. Konkurs  skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składał się z dwóch etapów, w I etapie wzięło udział 22 zespoły uczniowskie. I etap konkursu polegał na opracowaniu pracy konkursowej z zakresu sta­ty­styki i  demo­gra­fii. W finale wzięło udział 10 najlepszych zespołów uczniów szkół ponadgimnazjalnych. II etap konkursu finałowy polegał na rozwiązywaniu przez zespoły uczniowskie testu składającego się z 30 pytań dotyczących wiedzy statystycznej i demograficznej.

Pierwsze trzy miejsca w konkursie zajęli kolejno reprezentanci szkół:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach: Adam Zagrajek, Konrad Przewłoka  i Zuzanna Lewandowska pod opieką nauczyciela Pana Mariusza Przybysia,
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych, III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie: Łukasz Adamczak, Karolina Ziemoląg, Sylwia Kawęcka pod opieką nauczyciela Pana Macieja Niebrzydowskiego,
 3. I Liceum Ogólnokształcące im Jagiełły w Krasnymstawie: Julia Grabek,  Joanna Miszczuk,  Karol Kołodziejak pod opieką nauczyciela Pani Anny Chmielewskiej.

Nagrodami w konkursie były:

 • Nagroda za I miejsce: urządzenie hybrydowe
 • Nagroda za II miejsce: Tablet 10 cali z 3G/LTE
 • Nagroda za III miejsce: Tablet 10 cali z 3G/LTE
 • Nagroda za miejsca IV-X: tablet 7 cali.

Finaliści mieli również możliwość wysłuchania prelekcji na temat „Stawanie się przywódcą", którą wygłosił Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski. Wsparcia produktowego dla konkursu udzieliły Lubsad oraz Herbapol Lublin.


Dnia 3 kwietnia 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


W dniach 27-28 marca 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 8 marca 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie  pt. „Portal informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zakresem informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie. Szczególny nacisk został położony na zapoznanie z zawartością i obsługą banków i baz danych. Szkolenie było elementem obchodów Dnia Statystyki Polskiej.


Dnia 23 stycznia 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zakresem informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie. Szczególny nacisk został położony na zapoznanie z zawartością i obsługą Banku Danych Lokalnych.


Dnia 20 stycznia 2017 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Magdalena Rosołowska – specjalista, przyjęła studentów socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie podczas wizyty studyjnej. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z pracą i funkcjonowaniem Urzędu oraz przybliżono im zasoby informacyjne statystyki publicznej.


W dniach 13 i 18 maja 2016 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Łukasz Poszepczyński – specjalista wziął udział w obradach Komisji Programu Promocji Gmin i Powiatów  „Business Excellence” którego V edycję objął honorowym patronatem Dyrektor Urzędu dr Krzysztof Markowski. Administratorem Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Jest to obecnie największa organizacja biznesowa non-profit w regionie, działająca już od 16 lat i zrzeszająca ponad 350 przedsiębiorców województwa lubelskiego. Celem programu jest: wyróżnienie samorządów wywierających istotny wpływ na rozwój regionu lubelskiego, propagowanie przedsiębiorczości samorządów i tworzenie sprzyjających biznesowi warunków, a także identyfikacja gmin i powiatów innowacyjnych, wyróżniających się najwyższą jakością i rzetelnością.

Program Promocji Gmin i Powiatów Business Excellence 2016


Dnia 11 maja 2016 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 10 maja 2016 r. w Galerii Biblioteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się VI Lubelskie Forum Bibliotekarzy. W wydarzeniu uczestniczyli z-ca dyrektora US w Lublinie Andrzej Matacz oraz dr Marcin  Marczuk. Dr Marcin  Marczuk wygłosił wykład na temat „Biblioteki publiczne województwa lubelskiego w świetle danych GUS". W spotkaniu brało udział ponad 50 osób, w tym Wicemarszałek Województwa Lubelskiego dr Krzysztof Grabczuk oraz Dyrektor WBP Tadeusz Sławecki. Wydarzenie to było zorganizowane w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku odbywał się w dniach 8-13 pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.


Dnia 4 maja 2016 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 21 kwietnia 2016 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie: Elżbieta Nowak kierownik Wydziału Kadr i Szkolenia, Krystyna Poździk kierownik Wydziału Badań Ankietowych oraz Magdalena Rosołowska specjalista i dr Sławomir Dziaduch kierownik z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych reprezentowali Urząd podczas Targów Pracy 2016 zorganizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. W targach wzięło udział blisko 120 pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy.  Prezentujące się firmy przedstawiły ponad 1000 ofert pracy na różnorodne stanowiska, przede wszystkim z branż: handlowej, usługowej, gastronomicznej, informatycznej, budowlanej i finansowej. Targi odwiedziło około 10 000 osób. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz  Prezydent Miasta Lublin i Komendant Wojewódzki OHP. Stoisko Urzędu Statystycznego w Lublinie cieszyło się dużym zainteresowaniem poszukujących pracy, absolwentów i studentów, którzy otrzymywali materiały promocyjne i informacyjne. Urząd promował również wydawane przez siebie publikacje.


Dnia 20 kwietnia 2016 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Łukasz Poszepczyński – specjalista, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych”. W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zakres informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 19 kwietnia 2016 r. dr Andrzej Jakubowski, starszy specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie, przeprowadził szkolenie pt. „Portal Informacyjny GUS/US. Obsługa Baz Danych". W szkoleniu wzięli udział studenci kierunku Gospodarka przestrzenna Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Zaprezentowano zasoby informacyjne znajdujące się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego/Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz obsługę systemów: Bank Danych Lokalnych, Strateg i Portal Geostatystyczny. Ponadto uczestnicy rozwinęli praktyczne umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.


Dnia 3 lutego 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie Informatorium Statystycznego połączone z konferencją prasową z udziałem dr Haliny Dmochowskiej -  Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszej części konferencji Pani Wiceprezes przedstawiła najważniejsze założenia i efekty projektu modernizacji wojewódzkich informatoriów statystycznych.

Następnie zostały zaprezentowane poniższe zagadnienia:

 • Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego – podsumowanie 2014 roku
 • Zróżnicowanie przestrzenne zjawisk społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim w 2013 roku

Tematy przedstawili dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz dr Sławomir Dziaduch – p.o. kierownika Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Na konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, reprezentanci środowisk naukowych lubelskich uczelni oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne m.in. prezentację w wersji elektronicznej.

W trakcie spotkania podpisane zostało Porozumienie Partnerskie o wieloletniej współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Lublinie i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie.

W kolejnej części uroczystości dr Halina Dmochowska i dr Krzysztof Markowski otworzyli Informatorium Statystyczne, które dzięki modernizacji jest w pełni dostosowane do potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Przygotowano szereg udogodnień dających możliwość zarówno bezpośredniego, jak i elektronicznego korzystania ze zbiorów informacyjnych statystyki publicznej. Przy Informatorium działa bogato wyposażona biblioteka, w której skorzystać można z publikacji wydawanych przez jednostki statystyki publicznej.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej skierowana do przedstawicieli mediów, nauki i samorządu połączona z praktycznym wykorzystaniem statystycznych baz i banków danych. Spotkanie poprowadził pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie – Łukasz Poszepczyński - referendarz statystyk. Głównym celem instruktażu było zapoznanie uczestników z Bankiem Danych Lokalnych. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy warsztatów poznali możliwości BDL, natomiast w trakcie wykonywania ćwiczeń przekonali się, że BDL to funkcjonalne narzędzie ułatwiające pracę.

Więcej informacji:

Konferencja prasowa

Kontakt:

Informatorium
Tel. (81) 533 27 14

 


Dnia 13 stycznia 2015 r. pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie – Magdalena Rosołowska – specjalista oraz Łukasz Poszepczyński  - referendarz statystyk zorganizowali spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu z uczniami Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
W pierwszej części uczestnicy wysłuchali prezentacji nt. organizacji statystyki publicznej oraz o funkcjonowaniu Urzędu Statystycznego w Lublinie. Głównym celem drugiej części spotkania, które miało formę warsztatów, było zapoznanie uczestników z Bankiem Danych lokalnych. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy warsztatów poznali możliwości BDL, natomiast w trakcie wykonywania ćwiczeń przekonali się, że BDL to funkcjonalne narzędzie ułatwiające naukę.

Dyrektor – dr Krzysztof Markowski – zapoznał uczniów z funkcjonowaniem Urzędu przedstawiając m. in. jego misję i zadania.

Każda z osób biorących udział w spotkaniu otrzymała drobne upominki, natomiast na ręce opiekuna grupy został przekazany komplet publikacji statystycznych Urzędu.

 


W dniu 8 stycznia 2015 r. p.o. kierownika Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Sławomir Dziaduch wziął udział w posiedzeniu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego zorganizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS , na którym wygłosił odczyt pt. „Potencjał rozwojowy miast województwa lubelskiego”. Po prezentacji referatu odbyła się dyskusja z udziałem pracowników i studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS na temat perspektyw rozwojowych województwa lubelskiego i roli miast w rozwoju regionalnym.


Dnia 9 grudnia 2014 r. pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie – dr Sławomir Dziaduch – kierownik oraz Łukasz Poszepczyński  - referendarz statystyk zorganizowali spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu z uczniami liceum ogólnokształcącego, którzy poprzez Fundację „Via Jagiellonica” uczestniczą w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym pt. „Moja tożsamość kulturowa a dziedzictwo europejskie”. Atutami programu są: jego aktualność, odważne postawienie zarówno na tożsamość kulturową, jak i współpracę międzynarodową oraz warsztatowa forma zajęć. W spotkaniu wzięło udział 28 osób. Uczestnicy wysłuchali prezentacji nt. ludności białoruskiej i litewskiej zamieszkującej tereny Polski oraz dowiedzieli się jak korzystać z Banku Danych Lokalnych. Każda z osób biorących udział w spotkaniu otrzymała drobny upominek, natomiast na ręce opiekuna grupy został przekazany komplet publikacji statystycznych Urzędu.


W dniach 24-26 listopada oraz 2-4 grudnia 2014 r. pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie: Zofia Dymek – referendarz statystyk, Magdalena Rosołowska – specjalista, Andrzej Jakubowski – specjalista, Łukasz Poszepczyński – referendarz statystyk przeprowadzili cykl szkoleń (warsztatów) pt. „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności - zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego m.in.  pracownicy: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie oraz pracownicy: Narodowego Banku Polskiego Oddział Regionalny w Lublinie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. Łącznie odbyło się 6 spotkań w których uczestniczyło 99 osób.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z Systemem Monitorowania Rozwoju STRATEG. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy warsztatów poznali możliwości systemu, natomiast w trakcie wykonywania ćwiczeń przekonali się, że STRATEG to nie tylko zestaw wskaźników, ale również funkcjonalne narzędzie ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów, map oraz raportów.

 

Podziękowanie za zorganizowane spotkanie z zakresu zasobów informacyjnych systemu STRATEG


Dnia 24 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się III posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Obrady poświęcono kwestii przemian demograficznych w kontekście rozwoju regionu. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Lublinie, p. Andrzej Matacz – zastępca dyrektora oraz p. Andrzej Jakubowski – specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych przedstawili referat pt. „Przemiany demograficzne na terenie województwa lubelskiego w latach 2002-2012 wraz prognozą zmian ludnościowych do 2035 roku”, w którym zaprezentowali oraz omówili charakter i skalę przemian demograficznych zachodzących w ciągu ostatniego dziesięciolecia na terenie województwa lubelskiego, a także zróżnicowanie przestrzenne zmian w zakresie stanu, rozmieszczenia, struktury demograficznej, ruchu naturalnego oraz migracji ludności. Dodatkowo autorzy przedstawili prognozę zmian ludnościowych w kontekście założeń Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). W drugiej części spotkania przeprowadzony został panel dyskusyjny moderowany przez prof. dra hab. Andrzeja Miszczuka, w którym udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz środowisk naukowych. 

Regionalne Forum Terytorialne, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa lubelskiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład tego zespołu.


W dniach 29-30 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się III spotkanie grupy roboczej ds. opracowania Strategii Transgranicznej na lata 2014-2020, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Departamentu Polityki Regionalnej UMWL, Urzędu Statystycznego w Lublinie, Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Urząd Statystyczny w Lublinie reprezentowali: dr Krzysztof Markowski – dyrektor, Jerzy Greszta – kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych oraz Andrzej Jakubowski – specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych.

Podczas pierwszego dnia spotkania przedstawiciel Urzędu Statystycznego, p. Andrzej Jakubowski,  dokonał prezentacji wyników „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego, obwodu wołyńskiego oraz obwodu lwowskiego” opracowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Drugi dzień prac został poświęcony na omówienie wstępnej wersji analizy SWOT regionu transgranicznego oraz sformułowanie celów działań strategicznych.

 


W dniach 8-9 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się II spotkanie grupy roboczej ds. opracowania Strategii Transgranicznej na lata 2014-2020, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Departamentu Polityki Regionalnej UMWL, Urzędu Statystycznego w Lublinie, Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Urząd Statystyczny w Lublinie reprezentowali: Andrzej Matacz – zastępca dyrektora, Jerzy Greszta – kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych oraz Andrzej Jakubowski – specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych.

 

Podczas pierwszego dnia spotkania prof. dr hab. Andrzej Miszczuk  - koordynator metodologiczny projektu przedstawił założenia Strategii współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020, szeroko omawiając metodę, zakres czasowy i przestrzenny, układ oraz fazy opracowania tego dokumentu. W dalszej części spotkania przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Lublinie - odpowiedzialnego za opracowanie części diagnostycznej Strategii – dokonali prezentacji zasobów statystyki publicznej Polski, Białorusi i Ukrainy pod kątem ich porównywalności oraz dostępności na odpowiednich poziomach agregacji. Drugi dzień prac został poświęcony dyskusji na temat dostępności danych i informacji o charakterze pozastatystycznym, a także selekcji celów priorytetowych oraz transgranicznych obszarów strategicznej interwencji.

 


 

Dnia 14 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięli: dr Krzysztof Markowski – dyrektor US Lublin, Andrzej Matacz – zastępca dyrektora US Lublin, Jerzy Greszta – kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych oraz Andrzej Jakubowski – specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych, a także Dorota Skwarek – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Jacek Ostroga – kierownik Oddziału Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Podstawowym celem spotkania było omówienie zakresu oraz charakteru współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a Urzędem Statystycznym w Lublinie w zakresie monitoringu polityki spójności na szczeblu regionalnym w ramach tworzonego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Podczas spotkania omówiono również kwestię opracowania przez Urząd Statystyczny w Lublinie diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze Euroregionu „Bug” w kontekście prac nad Strategią współpracy transgranicznej na lata 2014-2020. Jednocześnie przedstawiciele Urzędu Statystycznego zostali włączeni do prac międzynarodowego zespołu koordynującego prace nad tą strategią, którego pierwsze spotkanie odbędzie się w Lublinie w dniach 8-9 lipca br.

 


 

 

W dniach 12-13 czerwca 2013 roku delegacja Urzędu Statystycznego w Lublinie w składzie: Krzysztof Markowski – dyrektor, Jerzy Greszta – kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Andrzej Jakubowski – specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych oraz Marek Wasilkowski – pracownik Wydziału Realizacji Badań, wzięli udział w czterostronnym spotkaniu przedstawicieli regionalnych urzędów statystycznych z obszaru Euroregionu Bug (Urząd Statystyczny w Lublinie, Główny Urząd Statystyczny w Obwodzie Wołyńskim, Główny Urząd Statystyczny w Obwodzie Lwowskim oraz Główny Urząd Statystyczny Obwodu Brzeskiego), które odbyło się w mieście Łuck na Ukrainie. Podczas spotkania omówiono kwestie dostępności i porównywalności danych statystycznych o pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim w kontekście prac nad wspólną publikacją „Miasta – stolice regionów w Euroregionie Bug”, a w przyszłości – nad stworzeniem kompleksowego systemu informacji statystycznej w postaci polsko-białorusko-ukraińskiej transgranicznej bazy danych.

 

Na zaproszenie kierownictwa Sekretariatu Euroregionu Bug przedstawiciele urzędów statystycznych wzięli udział w XVI posiedzeniu Prezydium Rady Związku Transgranicznego Euroregion „Bug”. Zostało ono poświęcone m.in. kwestii współpracy jednostek statystyki publicznej z władzami Euroregionu „Bug” w zakresie wsparcia informacyjnego, w tym przede wszystkim w kontekście prac nad Strategią współpracy transgranicznej na lata 2014-2020. W tym celu powołana została Grupa ds. rozpowszechniania informacji i tworzenia baz danych, odpowiedzialna za monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej na polsko-ukraińsko-białoruskim pograniczu. Ponadto podczas posiedzenia Prezydium doszło do uroczystego podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym w Obwodzie Wołyńskim a Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Brzeskiego, będącego drugim dokumentem tego typu, po zawartym 25 kwietnia br. Porozumieniu pomiędzy Urzędem Statystycznym w Lublinie a Głównym Urzędem Statystycznym w Obwodzie Wołyńskim.

 

 


 

W dniu 4.06.2013 r. w Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu odbył się finał IV Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat. Organizatorami czwartej edycji konkursu byli: Urząd Statystyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzaniai Administracji w Zamościu oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Lublinie. W finale wzięło udział 13 zespołów z dziesięciu szkół średnich z Chełma, Lubartowa, Lublina, Łukowa, Tomaszowa Lubelskiego oraz Zamościa. Roz­grywkę fina­łową otwo­rzyło wystą­pie­nie Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej, Dyrek­tor Oddziału Naro­do­wego Banku Pol­skiego w Lubli­nie, która prze­ko­ny­wała mło­dzież, że sta­ty­styka i eko­no­mia to dzie­dziny, które towa­rzy­szą nam każ­dego dnia. Następ­nie ucznio­wie przy­stą­pili do roz­wią­zy­wa­nia przy­go­to­wa­nych zesta­wów zadań kon­kur­so­wych.

Dla zwycięzców, dzięki dofinansowaniu Konkursu przez Narodowy Bank Polski, przygotowano następujące nagrody:

 • I miej­sce – 3 Tablety
 • II miej­sce – 3 Tablety
 • III miej­sce – 3 Aparaty cyfrowe
 • IV-X miejsce – 21 mul­ti­me­dialnych kursów języka angiel­skiego

Ponadto Firma Cukiernicza Solidarność ufundowała słodkie upominki dla nauczycieli opiekujących się zespołami uczniów. Patronaty honorowy objął Lubelski Kurator Oświaty.

Zwy­cięz­cami czwar­tej edy­cji Lubel­skiego Kon­kursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwa­drat zostali ucznio­wie repre­zen­tu­jący I Spo­łeczne Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Unii Euro­pej­skiej w Zamo­ściu. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na tronie http://sigma.wszia.edu.pl

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

 

 

W dniach 28.05 - 13.06.2013 r. Anna Dziaduch i Alicja Oszust, pracownice Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadziły w Przedszkolach nr 5, 48, 79 w Lublinie zajęcia dla dzieci „Jaś Statystyczny i jego rodzina”. Spotkania odbyły się w ramach obchodów Dnia Otwartego Urzędu Statystycznego w Lublinie zorganizowanego m.in. z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki. W zajęciach uczestniczyło 10 grup dzieci pięcio- i sześcioletnich. Przedszkolaki zapoznały się z pojęciem „statystyka”, wspólnie z prowadzącymi stworzyły również portret „Statystycznego Jasia”. Na zakończenie spotkań dzieci zostały obdarowane cukierkami.

 


 

 

W czerwcu 2013 r. w holu Urzędu Pocztowego Lublin 1 (Poczta Główna) zaprezentowana zostanie okolicznościowa wystawa z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki oraz 95 lat Głównego Urzędu Statystycznego. Ekspozycja składa się z ośmiu plansz, z któych można się dowiedzieć między innymi: Dlaczego obchodzimy rok statystyki? Dlaczego w 2013 r.?, Jak powstał Główny Urząd Statystyczny? Jaką rolę pełni GUS? Ekspozycja dostępna będzie w dniach od 3 do 30 czerwca br.

WIĘCEJ

 


 

 

  Dnia 23 maja 2013 r. w Urzędzie zorganizowano Dzień Otwarty z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki i 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego pod hasłem „Odczarujmy statystykę”.

 Na odwiedzających czekała wystawa publikacji statystycznych. Wśród eksponatów był między innymi wydany w 1927 r. raport z Pierwszego Powszechnego Spisu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r. dla województwa lubelskiego.

 Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty korzystania z Banku Danych Lokalnych. Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych udzielali również konsultacji z zakresu  pozyskiwania danych statystycznych do prac zaliczeniowych, dyplomowych, magisterskich dla studentów i uczniów oraz stosowanych klasyfikacji  dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

 Dla zorganizowanych grup przygotowano specjalne wykłady na temat statystyki publicznej i służby cywilnej oraz demografii. W wykładach udział wzięły dwie klasy gimnazjalne oraz 35 osobowa grupa studentów.

 W związku z Dniem Otwartym Radio Lublin w dniu 24 maja swoją poranną audycję „Poranek z Radiem Lublin” poświęciło statystyce. Materiał wraz z galerią

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

W dniach 25-27 kwietnia 2013 roku Urząd Statystyczny w Lublinie gościł delegację Głównego Urzędu Statystycznego w Obwodzie Wołyńskim (Łuck, Ukraina) w składzie: Wadym Naumenko - dyrektor, Lilia Baraniuk - pierwszy zastępca dyrektora oraz Walentyna Grabarowska - zastępca dyrektora.

 

Podczas wizyty, w dniu 25 kwietnia 2013 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Lublinie zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Lublinie a Głównym Urzędem Statystycznym w Obwodzie Wołyńskim, podpisane przez dyrektorów obu instytucji - Pana dra Krzysztofa Markowskiego oraz Pana Wadyma Naumenko. Celem porozumienia jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na szczegółowe i aktualne informacje oraz wszechstronne analizy procesów zachodzących na pograniczu polsko-ukraińskim. Umowa przewiduje współpracę w zakresie informacyjnego wspierania rozwoju współpracy transgranicznej obszarów położonych na pograniczu polsko-ukraińskim m.in. poprzez wymianę doświadczeń w zakresie metodologii badań statystycznych, wymianę danych statystycznych oraz prowadzenie wspólnych badań i analiz społeczno-ekonomicznych, w szczególności w ramach Euroregionu "Bug".

 

 

 

 


 

 

W dniach 6 marca oraz 8 marca  2013 r.  Urząd Statystyczny w Lublinie przeprowadził dwa seminaria dla pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dla 130 studentów Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trakcie spotkania Elżbieta Łoś – główny specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych zaprezentowała zasoby informacyjne statystyki publicznej oraz zasady udostępniania danych.  Dr Krzysztof Markowski – Dyrektor US Lublin omówił zasady współpracy z pracownikami Instytutu oraz przekazał Bibliotece Instytutu publikacje analityczne Urzędu Statystycznego w Lublinie.

prezentacja z seminarium dla studentów

 


Dnia 21 lutego 2013 r. dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski wraz z pracownikami Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, uczestniczyli w seminarium zorganizowanym dla pracowników naukowych Instytutu Ekonomii Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W trakcie spotkania główny specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Elżbieta Łoś zaprezentowała zasoby informacyjne statystyki publicznej oraz zasady udostępniania danych ośrodkom naukowym. Dyrektor Krzysztof Markowski omówił zasady współpracy z pracownikami Instytutu oraz przekazał Bibliotece Instytutu publikacje analityczne Urzędu Statystycznego w Lublinie.

 

 


Dnia 24 stycznia 2013 r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Zbigniewa Pastuszaka, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski wraz z pracownikami Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, uczestniczyli w seminarium skierowanym do pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Ekonomicznego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane zasoby informacyjne statystyki publicznej oraz przedyskutowano formy współpracy ze środowiskiem naukowym. Ponadto podjęto inicjatywę organizacji wspólnej konferencji dla uczczenia Międzynarodowego Roku Statystyki.

 

 


 

 

    W dniach 17-18 grudnia 2012 r. delegacja Urzędu Statystycznego w Lublinie: dyrektor Krzysztof Markowski, kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Jerzy Greszta, główny specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Aneta Olszewska-Welman oraz specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Andrzej Jakubowski, wzięli udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Główny Urząd Statystyczny Obwodu Lwowskiego (Lwów, Ukraina). Podczas spotkania omówione zostały plany współpracy w zakresie działalności publikacyjnej, a także opracowania wspólnej polsko-ukraińskiej internetowej transgranicznej bazy danych.

 


 Dnia 17 grudnia 2012 r. specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Magdalena Rosołowska, uczestniczyła w posiedzeniu stałego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Rynku Pracy i Zatrudnienia, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas spotkania szczegółowo omówiono sytuację na rynku pracy w województwie lubelskim, a w szczególności: dane nt. stopy bezrobocia, prawne aspekty oraz ocenę funkcjonowania agencji pracy tymczasowej, działalność Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy, informacje o liczbie cudzoziemców podejmujących pracę na terenie województwa oraz dane o strukturze zatrudnienia w województwie. Specjalista Magdalena Rosołowska przedstawiła członkom zespołu informacje nt. wielkości i struktury zatrudnienia w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego wg sektorów ekonomicznych gospodarki narodowej w latach 2007-2011. 

 


 Dnia 6 grudnia  2012 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie: dyrektor Krzysztof Markowski, kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Jerzy Greszta, główny specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Aneta Olszewska-Welman oraz specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Andrzej Jakubowski, wzięli udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Główny Urząd Statystyczny w Obwodzie Wołyńskim (Łuck, Ukraina). Spotkanie zostało poświęcone kwestii wydania w 2013 r. wspólnej publikacji „Miasta – stolice regionów w Euroregionie Bug”, a także rozstrzygnięcia jej zakresu tematycznego i kwestii związanych z istniejącymi w obu krajach różnicami metodologicznymi. Ponadto omówione zostały możliwości pogłębienia współpracy Urzędów Statystycznych w Lublinie i Łucku w przyszłości, w tym kwestie dot. planu wydawniczego na najbliższe lata w zakresie publikacji poświęconych tematyce pogranicza polsko-ukraińskiego oraz Euroregionu Bug.

 

   

   

Obchodzony w 2012 r. Jubileusz 50-lecia Urzędu Statystycznego w Lublinie stał się okazją do zorganizowania międzynarodowej konferencji pn. „Statystyka Publiczna źródłem wiedzy o regionie”. Konferencja odbyła się 19 października br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Współorganizatorami, obok Urzędu Statystycznego w Lublinie, był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes GUS, Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, Wojewoda Lubelski oraz dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konferencja miała na celu ukazanie roli i znaczenia statystyki publicznej w działaniach związanych z diagnozą, obserwacją i oceną bieżących procesów społecznych i gospodarczych w regionie, realizowanych zarówno przez organy administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego, jak również przedstawicieli środowiska naukowo-badawczego. Program konferencji obejmował 4 panele dyskusyjne: Panel I: Statystyka w administracji publicznej, Panel II: Statystyka w nauce, Panel III: Statystyka w biznesie oraz Panel IV: Statystyka w regionie.

Konferencja zainicjowała debatę poświęconą kierunkom rozwoju statystyki publicznej w świetle potrzeb odbiorów, stała się forum wymiany doświadczeń oraz poglądów uczestników - przedstawicieli środowiska administracji rządowej i samorządowej, biznesu i nauki. W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób. Jednocześnie swoją obecnością konferencję uświetnili m.in. dr Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, Wojewoda Lubelski, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Na zakończenie konferencji Pani Prezes GUS uhonorowała 32 byłych i obecnych pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie Resortowymi Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla statystyki RP”.

Strona internetowa konferencji 

 

 

 


 W dniach 18-19 października 2012 roku Urząd Statystyczny w Lublinie gościł delegację Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Brzeskiego (Białoruś) w składzie: Georgij Chwalko – naczelnik oraz Nina Szuchno – zastępca naczelnika.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Brzeskiego wzięli udział w spotkaniu roboczym, poświęconym kierunkom współpracy w ramach Euroregionu „Bug”, w tym kwestii wydania wspólnych publikacji: „Euroregion Bug w liczbach” oraz „Miasta – stolice regionów w Euroregionie Bug”. Ponadto członkowie delegacji zagranicznej wzięli udział w konferencji „Statystyka publiczna źródłem wiedzy o regionie”, zorganizowanej w ramach uroczystych obchodów 50-lecia Urzędu Statystycznego w Lublinie.   


 Uprzejmie informujemy, że w zakładce DANE REGIONALNE dostępna jest publikacja pt. "Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w 2011 roku"

 

 

 


 

W dniu 17 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w I kwartale 2012 r., którą przedstawił dr Krzysztof Markowski, Dyrektor US Lublin oraz potencjałowi ekonomicznemu miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, zaprezentowanemu przez dr Urszulę Bronisz, specjalistę LOBR.

 


 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce DANE REGIONALNE dostępna jest publikacja pt. "Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010", przygotowana przez Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych US Lublin we współpracy z NBP Oddział Okręgowy w Lublinie oraz przedstawicielami lubelskiego środowiska naukowego.  

 


Uprzejmie informujemy, że w zakładce DANE REGIONALNE dostępna jest publikacja pt. "Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010", przygotowana przez Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych US Lublin we współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego.  


W dniu 15 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona kwestiom rynku pracy – zatrudnieniu i bezrobociu w województwie lubelskim w latach 2007-2010 (Urszula Mogielnicka, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie), sytuacji na powiatowych rynkach pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010 (Andrzej Jakubowski, Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych) oraz Produktowi Krajowemu Brutto w województwie lubelskim w 2009 r., którą przedstawił pan Andrzej Matacz, wicedyrektor US Lublin.  

materiały z konferencji  


 W dniach 21 – 22 listopada br. delegacja Urzędu Statystycznego w Lublinie w składzie: dyrektor Krzysztof Markowski, kierownik Wydziału Analiz i Opracowań Statystycznych Jerzy Greszta, główny specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Statystycznych Aneta Welman-Olszewska oraz specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Andrzej Jakubowski, wzięli udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym w Brześciu przez Główny Urząd Statystyczny Obwodu Brzeskiego (Białoruś).
Spotkanie dot. nawiązania wielowymiarowej współpracy pomiędzy Urzędami Statystycznymi m.in. podejmowania wspólnych przedsięwzięć w ramach Euroregionu Bug, takich jak: wydaniu w przyszłym roku wspólnej publikacji „Euroregion Bug w liczbach”, rozstrzygnięcia jej zakresu tematycznego i kwestii związanych z istniejącymi w obu krajach różnicami metodologicznymi; omówieniu wspólnego planu wydawniczego na najbliższe lata, a także zagadnieniom związanym z opracowaniem wspólnego projektu „System monitorowania pogranicza polsko–białoruskiego jako narzędzie wsparcia podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju lokalnego”, w ramach „Programu Współpracy transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina na lata 2007-2013”, przygotowywanego wspólnie z Urzędem Statystycznym w Białymstoku oraz Głównym Urzędem Statystycznym Obwodu Grodzieńskiego.

 


W dniach 18-19 października 2011 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Rozwój Europejskiego Systemu Statystycznego w  świetle Partnerstwa Wschodniego – kierunki i strategia”. Tematyka konferencji zorganizowanej w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej poświęcona była kierunkom rozszerzenia oraz zacieśnienia współpracy statystyki publicznej państw Unii Europejskiej z państwami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego. Z ramienia Urzędu Statystycznego w Lublinie w konferencji uczestniczyli dr Krzysztof Markowski - dyrektor oraz Andrzej Jakubowski - specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych.


 28 września 2011 r. pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Andrzej Jakubowski wziął udział w konferencji inaugurującej działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Województwa Lubelskiego, powstałego w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki.  

 

Celem działalności COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

 

strona internetowa COIE


 11 sierpnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona kwestiom bezpieczeństwa publicznego w województwie lubelskim w I półroczu 2011 r. (Andrzej Matacz), prognozy demograficznej dla województwa lubelskiego na lata 2011-2035 (Elżbieta Łoś) oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie lubelskim w I kwartale 2011 r., którą przedstawił Andrzej Jakubowski, specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych.

materiały z konferencji

 


 14 lipca 2011 r. pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych: dr Urszula Bronisz oraz Andrzej Jakubowski uczestniczyli w spotkaniu panelowym poświęconym prezentacji wyników projektu ATTREG ("Atrakcyjność regionów i miast Europy dla mieszkańców i turystów"), realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach programu ESPON 2013 przez Zakład Geografii Ekonomicznej Instytutu Nauk o Ziemii UMCS.

 

 


30 maja 2011 r. przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych: Andrzej Jakubowski i dr Urszula Bronisz uczestniczyli w roboczym spotkaniu w lubelskim Oddziale Narodowego Banku Polskiego. Podczas spotkania omówiono kwestię współpracy przy opracowaniu wspólnej publikacji analitycznej „Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010”.   

 

 


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu odbiorców regionalnych, Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych zainicjował prace nad przygotowaniem publikacji analitycznych poświęconych sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie lubelskim. W roku 2011 planowane jest wydanie publikacji pt. „Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010” oraz „Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010”. W tym celu powołane zostały dwa zespoły autorskie:

 

 

- nad publikacją „Potencjał ekonomiczny miast województwa lubelskiego w latach 2000-2010” pracuje zespół w składzie: dr Krzysztof Markowski (dyrektor US w Lublinie), dr Urszula Bronisz (LOBR), Anna Cichosz (Wydz. Ekonomiczny), Jerzy Greszta (Wydz. Analiz i Opracowań Zbiorczych), Andrzej Jakubowski (LOBR), dr Józef Łobocki (UMCS), dr Wojciech Misterek (UMCS), dr Mariusz Sagan (SGH) oraz dr Paweł Wroński (Wydz. Analiz i Opracowań Zbiorczych);

 

- nad publikacją „Rynek pracy w województwie lubelskim 2007-2010” pracuje zespół w składzie: dr Krzysztof Markowski (dyrektor US w Lublinie), dr Urszula Bronisz (LOBR), Andrzej Jakubowski (LOBR), dr Izabela Łucjan (UMCS), Piotr Maleszyk (UMCS) oraz Katarzyna Jaśkowska i Urszula Mogielnicka (Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie). Termin wydania ww. publikacji planowany jest na grudzień 2011 roku.

 


 25 maja 2011 r. dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski oraz pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych dr Urszula Bronisz uczestniczyli w zorganizowanym przez Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie seminarium pt. „Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego. Na co wydawać pieniądze po 2013 r.?” Celem seminarium było wypracowanie wniosków do strategii województwa lubelskiego na lata 2013-2020. W ramach seminarium eksperci lokalni przedstawili stan i ocenę poszczególnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego województwa lubelskiego. W świetle wypowiedzi ekspertów lokalnych oceny szans i zagrożeń dla województwa lubelskiego dokonali zaproszeni eksperci zewnętrzni: prof. dr hab. Antonii Kukliński, prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. dr hab. Paweł Churski.

 

 


W dniach 19-20 maja 2011 r. pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urszula Bronisz i Andrzej Jakubowski wzięli udział we współorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Główny Urząd Statystyczny i Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie II spotkaniu roboczym przedstawicieli Samorządów Regionalnych - koordynatorów projektów monitorujących rozwój oraz Kierowników Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych pn. „Monitorowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w regionie”. Spotkanie miało na celu umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń na temat monitorowania i przewidywania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w regionie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję skonsultować pomysły dotyczące systemu monitorowania rozwoju regionalnego i wzajemnych relacji między różnymi instytucjami w regionie.

 

 


 18 maja 2011 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pt. „Perspektywy przedsiębiorczości w regionie lubelskim – wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców”, zorganizowana przez Instytut Rynku Pracy Europejskiego Domu Spotkań - Fundacja Nowy Staw. W konferencji wzięli udział: dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, który wygłosił referat nt. „Znaczenia innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstw w regionie lubelskim” oraz dr Urszula Bronisz, specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych, która zaprezentowała referat pt. „Lubelszczyzna może się rozwijać – społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju regionu”. Konferencja miała na celu zaprezentowanie działań służących rozwojowi regionu i wspieraniu przedsiębiorczości, a także wybranych wniosków przeprowadzonych wśród przedsiębiorców. Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

informacja na stronie Instytutu Rynku Pracy

 


 18 marca 2011 r. dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz Andrzej Jakubowski - specjalista w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych uczestniczyli w spotkaniu poświęconym integracji cudzoziemców w województwie lubelskim, które odbyło się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie spotkania dyrektor US Lublin przedstawił założenia badania pilotażowego "Tożsamość narodowa mieszkańców Polski", które zostanie przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego. 


 24 lutego 2011 r. dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski oraz pracownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych dr Urszula Bronisz uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podsumowującej realizację projektu systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – pilotaż”. Spotkanie miało na celu prezentację wyników badań prowadzonych w ramach projektu  „Zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie lubelskim” oraz projektu „Oczekiwania pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych”,  a także przedstawienie diagnozy stanu oraz zakresu badań i analiz przeprowadzonych w województwie lubelskim w ramach projektu systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – pilotaż”. Podczas Konferencji zostały również przedstawione założenia funkcjonowania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy na lata 2011-2012.

 


23 lutego 2011 r. pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych – p.o. kierownika Maciej Żelechowski oraz specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych Andrzej Jakubowski uczestniczyli w regionalnym spotkaniu problemowym organizowanym w ramach konsultacji projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 na temat spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej kraju w kontekście obszarów peryferyjnych i wymagających rozwoju nowych funkcji.  Spotkanie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i było prowadzone przez Marszalka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konsultacjach uczestniczyli Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda, który przedstawił informację o pracach nad KPZK 2030, oraz Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Piotr Żuber,  który zaprezentował referat „Budowanie spójności wewnętrznej kraju przez integrację funkcjonalną i tworzenie sieci współpracy”. Ekspert współpracujący z MRR prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej przedstawił referat „Rozwój Polski Wschodniej – szanse i zagrożenia”. Ważnym elementem spotkania była dyskusja, w której uczestniczyli m.in. pracownicy lubelskiego Biura Planowania Przestrzennego, szkół wyższych Lubelszczyzny, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz przedstawiciele władz regionalnych.

 

Konsultacje koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030

 


20 grudnia 2010 r. dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski i p.o. kierownika Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Maciej Żelechowski, uczestniczyli w spotkaniu władz rządowych i samorządowych województwa lubelskiego. Gospodarzami konferencji byli Wojewoda Lubelski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Spotkanie z udziałem wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast i przewodniczących rad, odbyło się w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień najistotniejszych dla działalności władz samorządowych nowej kadencji oraz współpracy administracji rządowej i samorządowej w województwie. Poruszono m.in. kwestie możliwości wykorzystania w najbliższych latach funduszy europejskich, wnioski z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 oraz zmiany i usprawnienia w systemie realizacji programu. Dyrektor Krzysztof Markowski podziękował samorządowcom za zaangażowanie w prace przy przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego 2010, a następnie przedstawił propozycje współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz Urzędu Statystycznego w Lublinie. Dyrektor poinformował o utworzeniu w strukturze organizacyjnej Urzędu Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, przedstawił jego cele działania i plany oraz zaprosił samorządowców do współpracy z Ośrodkiem. Ponadto dyrektor Markowski nawiązał do przekazanych radnym i członkom organów wykonawczych samorządów materiałów „Statystycznego Vademecum Samorządowa 2010” oraz zachęcał słuchaczy do korzystania z informacji dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS i na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie. Uczestnikom spotkania przekazano materiały informacyjne.

 

informacja na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 


 14 grudnia 2010 r. p.o. kierownika Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Maciej Żelechowski uczestniczył w zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości VI Konferencji Ewaluacyjnej „Przyszłość polityki spójności – wnioski z procesu realizacji ewaluacji ex post w Polsce”. Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie. W programie konferencji znalazły się wykłady plenarne, panele dyskusyjne i sesje podsumowujące dyskusje panelowe. Konferencja poświęcona była omówieniu wyników ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, uwzględniającej efekty realizacji Planu i jego wpływ na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym ocenę skuteczności i efektywności realizacji celu strategicznego oraz celów cząstkowych. Podczas konferencji poruszono także zagadnienia dotyczące metodologii badań, w szczególności: łączenia metod (mixed-mode approach), poprawy precyzji szacowania wyników badań ilościowych, możliwości wykorzystania w badaniach ewaluacyjnych metod i technik jakościowych. Omawiano także tematykę obecności wyników ewaluacji w przestrzeni medialnej i prezentowania wyników badań w sposób przystępny dla odbiorców raportów. Prelegentami byli m. in.: przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG REGIO), prezes ESOMAR - największej międzynarodowej organizacji badań opinii i rynku, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG), dyrektor Centrum Projektów Europejskich, prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele najważniejszych krajowych ośrodków badawczych i akademickich.

materiały z konferencji

 


 23 listopada 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz rad gmin i rad powiatów w województwie lubelskim. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 5 grudnia. Nowo wybrane organy - sejmik województwa, rady powiatów, miast i gmin zebrały się na pierwszych sesjach. Urząd Statystyczny w Lublinie przekazał samorządom materiały, które pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach – Statystyczne Vademecum Samorządowca.

Vademecum zawiera portrety terytorium, dane kontaktowe do informatorium Urzędu Statystycznego w Lublinie i Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, zasady korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS, informację o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 oraz wybrane opracowania i foldery poświęcone poszczególnym jednostkom terytorialnym.

Portrety terytorium obejmują podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalają na porównanie jednostek tego samego szczebla. Dla Marszałka Województwa Lubelskiego i radnych sejmiku wojewódzkiego przekazano portret województwa, dla starostów i radnych rad powiatów – portrety powiatów, dla prezydentów miast i radnych rad miast – portrety miast, dla wójtów, burmistrzów i radnych rad gmin – portrety gmin i portrety miejscowości w danej gminie. Dodatkowo, dla przedstawicieli jednostek, które wchodzą w skład Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego przekazano portret obszaru metropolitalnego.

wyniki wyborów samorządowych w województwie lubelskim
informacja o Statystycznym Vademecum Samorządowca


Do góry