W 2019 r. wskaźnik gęstości dróg publicznych o nawierzchni twardej wyniósł 91,0 km na 100 km2 (przed rokiem 93,6 km). Odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych
pojazdów samochodowych i ciągników o 3,6% w stosunku do roku ubiegłego. Przewozy pasażerów transportem autobusowym były niższe o 1,6% niż przed rokiem, a ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Lublin zmniejszył się o 22,4%.