W 2019 r. wartość sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 15,0% wyższa niż w 2018 r. Na koniec 2019 r. liczba sklepów była niższa o 0,2% niż rok wcześniej. Wartość sprzedaży hurtowej (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 7,9% wyższa niż rok wcześniej.