W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 760,7 tys. turystów, którym udzielono 1,7 mln noclegów. W porównaniu do 2020 r. było to więcej odpowiednio o 21,1% i 22,4%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. wyniósł 25,9%, a stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych – 31,3%.