Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. populacja w województwie lubelskim liczyła 2052,3 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza o 123,4 tys. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.
Na terenie województwa zlokalizowanych było 787,8 tys. mieszkań, tj. o 53,4 tys. więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r.