W 2016 r. w województwie lubelskim zostało posadzonych 26,7 tys. drzew i 31,0 tys. krzewów. Na 1 mieszkańca przypadało 2 750 m2 lasów. Wskaźnik lesistości w województwie lubelskim wyniósł 23,3%, w kraju lasy stanowiły natomiast 29,5% powierzchni. Lasy chronione w województwie lubelskim stanowiły 0,4% gruntów leśnych.