W 2013 r. wartość produktu krajowego brutto wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 65738 mln zł i wzrosła w stosunku do 2012 r. o 2,3%. W kraju wartość PKB wzrosła o 1,7%. Udział województwa w wytworzeniu PKB wzrósł o 0,1% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 4,0%. Usytuowało to Lubelskie na 9. miejscu w kraju.