Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane mające siedzibę zarządu w województwie lubelskim ukształtowała się w 2015 roku na poziomie 2800,6 mln zł, co stanowiło 3,2% sprzedaży takiej produkcji w kraju i dało lubelskiemu 11. pozycję wśród województw. Największy udział w kraju miały w 2015 roku przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim (22,3%). Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa śląskiego (11,8%), zaś na kolejnych były firmy budowlane z województw wielkopolskiego (10,3%) i małopolskiego (10,2%).