Podregion chełmsko-zamojski zajmuje południowo-wschodnią część województwa lubelskiego i jest najbardziej wysuniętym na wschód podregionem.