Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2017 r.