Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2015 r.