Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2023 r.