Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2018 r.