Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2022 r.