Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2016 r.