Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2017 r.