Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2016 r.