Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego grudzień 2017 r.