Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.07.2015

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubelskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu mniej korzystnie niż w maju. Oceny dotyczące portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej są pozytywne. Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubelskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Oceny dotyczące portfela zamówień są optymistyczne, lepsze niż w czerwcu. Produkcja rośnie podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest bardziej pozytywnie niż w czerwcu. Przewidywania w zakresie portfela zamówień i produkcji są korzystne. W najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może nie ulec zmianie. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w czerwcu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać wolniej niż oczekiwano przed miesiącem.
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w lipcu optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Utrzymują się nieznacznie pozytywne diagnozy produkcji budowlano-montażowej. Opinie dotyczące portfela zamówień są nieco mniej korzystne od zgłaszanych w czerwcu. Sytuacja finansowa ocenia-na jest nieznacznie bardziej negatywnie niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy w zakresie portfela zamówień oraz sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu. Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są nieznacznie niekorzystne. Skala spadku zatrudnienia może być nie-wielka, podobna do planowanej przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny robót budowlano-montażowych będą spadać w stopniu zbliżonym do oczekiwanego w czerwcu.
Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym w lipcu oceniany jest mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Bieżąca sprzedaż nadal rośnie. Odpowiednie przewidywania są nieco bardziej korzystne od formułowanych w czerwcu. Diagnozy sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej. Prognozy w tym zakresie są pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych w czerwcu. Firmy planują niewielkie redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy oczekują spowolnienia dynamiki cen.
Oceny ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym są mniej niekorzystne niż w czerwcu. Bieżąca sprzedaż spada nieznacznie szybciej niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące sprzedaży oraz diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w czerwcu. Planowane są dalsze redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują utrzymanie dynamiki cen.
Jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w lipcu koniunkturę mniej optymistycznie niż przed miesiącem, ale lepiej niż przed rokiem. Dyrektorzy jednostek z sekcji informacja i komunikacja formułują opinie pozytywne, lepsze niż w czerwcu br., ale gorsze niż w lipcu ub. r. Podmioty z sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oceniają koniunkturę pesymistycznie, gorzej niż przed miesiącem i przed rokiem.

Do góry