Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.06.2015

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubelskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu mniej korzystnie niż w maju. Oceny dotyczące portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej są pozytywne. Prognozy portfela zamówień i sytuacji finansowej są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Przewidywania w zakresie produkcji są nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w maju. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać, podobnie jak oczekiwano przed miesiącem.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w czerwcu nieco bardziej korzystnie niż w maju. Portfel zamówień oraz produkcja budowlano-montażowa oceniane są pozytywnie. Diagnozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w maju. W najbliższych trzech miesiącach spodziewane są niewielkie redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny robót budowlano-montażowych będą spadać nieco szybciej niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym w czerwcu oceniany jest nieco bardziej optymistycznie niż przed miesiącem. Bieżąca sprzedaż nadal rośnie. Odpowiednie przewidywania są mniej korzystne od formułowanych w maju. Poprawiają się, mimo to nadal nieznacznie negatywne, diagnozy sytuacji finansowej. Prognozy w tym zakresie są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych miesiąc wcześniej. Firmy nie planują zmian zatrudnienia. Przedsiębiorcy oczekują przyspieszenia dynamiki cen.

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym są nieco bardziej niekorzystne niż w maju. Bieżąca sprzedaż spada, choć wolniej niż przed miesiącem. Utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są bardziej negatywne od formułowanych w maju. Planowane są dalsze redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują spowolnienie dynamiki cen.

Jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w czerwcu koniunkturę optymistycznie, wobec negatywnych opinii sprzed miesiąca i sprzed roku. Oceny koniunktury mniej niekorzystne niż w maju br., ale gorsze od notowanych w czerwcu ub. r., formułują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Podmioty z sekcji informacja i komunikacja oceniają koniunkturę pesymistycznie, przy pozytywnych opiniach z ubiegłego miesiąca i sprzed roku.

Do góry