W województwie lubelskim w 2016 r. zasoby mieszkaniowe liczyły 767 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 58166,3 tys. m², w których znajdowało się 2954,4 tys. izb. W 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015 przybyło ponad 6 tys. mieszkań (0,8%), o 626,9 tys. m² powierzchni użytkowej ( wzrost o 1,1%).