W województwie lubelskim na początku roku szkolnego 2021/22 we wszystkich typach szkół (łącznie z 6 latkami odbywającymi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i dorosłymi) kształciło się 283,2 tys.osób. Stanowili oni 13,6% ogółu mieszkańców województwa lubelskiego