W województwie lubelskim na początku roku szkolnego 2017/18 we wszystkich typach szkół (łącznie z 6 latkami odbywającymi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i dorosłymi) kształciło się 294,5 tys. osób. Stanowiły one 13,8% ogółu mieszkańców województwa lubelskiego.