Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:lubelskim

Treści 30

1.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego listopad 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
03.01.2024 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
2.
Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2023
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
29.12.2023 - Procesy rozwojowe i globalizacyjne zachodzące we współczesnym świecie przyczyniają się do wzrostu znaczenia obiektywnej, rzetelnej informacji, która stanowi niezbędne narzędzie do prawidłowej diagnozy i oceny zmian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym regionu. Wychodząc naprzeciw tym...
3.
Perełki Lubelszczyzny 2022
Opracowania bieżące / Inne opracowania / Inne opracowania
04.12.2023 - W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, czym pozytywnie wyróżnia się województwo lubelskie na tle kraju. Przedstawiony zestaw wybranych danych statystycznych charakteryzuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubelskiego, a w szczególności dziedziny, w których...
4.
Handel wewnętrzny w województwie lubelskim w 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Warunki życia
30.11.2023 - W 2022 r. wartość sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 36,9% wyższa niż w 2021 r. Wartość sprzedaży hurtowej (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła w skali roku o...
5.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
29.11.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
6.
Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2023 roku. Dane wstępne
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
31.10.2023 - W województwie lubelskim od 2013 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie zmniejszyła się o 28,5% (z 569,6 tys. szt. w 2013 r. do 407,4 tys. szt. w 2023 r.), natomiast bydła zmniejszyła się o 2,6% (z 357,0 tys. szt. w 2013...
7.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
30.10.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
8.
Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2022/2023
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Edukacja
29.09.2023 - W województwie lubelskim na początku roku szkolnego 2022/23 we wszystkich typach szkół (łącznie z 6 latkami odbywającymi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i dorosłymi) kształciło się 288,9 tys.osób. Stanowili oni 14,2% ogółu mieszkańców województwa lubelskiego....
9.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
28.09.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
10.
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim Stan na koniec czerwca 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Podmioty gospodarcze
31.08.2023 - W województwie lubelskim 30 czerwca 2023 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 209,7 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 157,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 28,2 tys. spółek (w tym 18,0 tys. spółek...
11.
Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w I półroczu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Praca, wynagrodzenie
31.08.2023 - W końcu czerwca 2023 r. w województwie lubelskim zaobserwowano poprawienie się sytuacji na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano zmniejszenie się ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz spadek stopy bezrobocia. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się liczba ofert...
12.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
29.08.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
14.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego czerwiec 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
31.07.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
15.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego maj 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
29.06.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
16.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
30.05.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
17.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
02.05.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
18.
31.03.2023 - Podmioty gospodarki narodowej pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym regionu. To one przyczyniają się do lepszej alokacji zasobów, wprowadzają nowe produkty i usługi na rynek oraz tworzą nowe miejsca pracy. Informacje dotyczące zmian liczby i struktury podmiotów są przedmiotem...
19.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
28.03.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
20.
07.03.2023 - ...
21.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2023 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
28.02.2023 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
22.
Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Praca, wynagrodzenie
28.02.2023 - W końcu grudnia 2022 r. w województwie lubelskim zaobserwowano poprawienie się sytuacji na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano zmniejszenie się ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz spadek stopy bezrobocia. W porównaniu z 2021 r. zwiększyła się również liczba ofert...
23.
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim. Stan na koniec 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Podmioty gospodarcze
28.02.2023 - W województwie lubelskim 31 grudnia 2022 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 206,1 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 155,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 27,4 tys. spółek (w tym 17,4 tys. spółek...
24.
Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2022 roku. Dane wstępne
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
28.02.2023 - W województwie lubelskim od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie trzody chlewnej (spadek o 57,0%), pomimo niewielkiego wzrostu w ciągu ostatniego roku o 0,9%. Natomiast w przypadku bydła odnotowano wzrost pogłowia w 2022 r. w stosunku do 2010 r. o 4,1%, pomimo niewielkiego spadku w...
25.
Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2022
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2022 - Procesy rozwojowe i globalizacyjne zachodzące we współczesnym świecie przyczyniają się do wzrostu znaczenia obiektywnej, rzetelnej informacji, która stanowi niezbędne narzędzie do prawidłowej diagnozy i oceny zmian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym regionu. Wychodząc naprzeciw tym...
26.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego grudzień 2022 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
30.12.2022 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
27.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego listopad 2022 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
29.12.2022 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
28.
Handel wewnętrzny w województwie lubelskim w 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Warunki życia
30.11.2022 - W 2021 r. wartość sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 8,8% wyższa niż w 2020 r. Wartość sprzedaży hurtowej (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła w skali roku o...
29.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2022 r.
Opracowania bieżące / Komunikaty i biuletyny / Inne opracowania
30.11.2022 - Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych...
30.
Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2022 roku
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Rolnictwo, leśnictwo
31.10.2022 - W województwie lubelskim od 2012 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie zmniejszyła się o 36,7% (z 635,2 tys. szt. w 2012 r. do 402,1 tys. szt. w 2022 r.), natomiast bydła zmniejszyła się o 5,6% (z 382,7 tys. szt. w 2012...
Do góry