Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie lubelskim w latach 2003-2005

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 23.01.2006

W publikacji dokonano prezentacji sytuacji bytowej społeczności naszego regionu na tle innych województw, a także w konfrontacji z przeciętnym poziomem wybranych zmiennych w skali kraju. Tam, gdzie było to możliwe przedstawiono również zróżnicowanie zjawisk w przekroju podregionów i powiatów. Publikacja składa się z części tabelarycznej i graficznej poprzedzonych uwagami metodycznymi. W uwagach metodycznych omówiono zasady doboru danych i ich grupowania. Przedstawiono również niezbędne definicje wskaźników i pojęć zamieszczonych w tablicach statystycznych. W części tabelarycznej umieszczono podstawowe dane dotyczące między innymi: ludności, środowiska naturalnego, rynku pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, gospodarstw domowych i cen, mieszkań i infrastruktury komunalnej, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, dochodów i wydatków budżetów gmin.

Przekroje: województwo, powiaty
Do góry