Urząd Statystyczny w Lublinie przedstawia Państwu publikację „Rodziny w województwie lubelskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Szeroki zakres informacji pozyskanej w spisie może stanowić
podstawę do przeprowadzenia pogłębionych analiz i dokonania bilansu zmian, które zaszły w latach 2011–2021. Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym poświęconym charakterystyce demograficznej i społecznej gospodarstw domowych, rodzin oraz ludności wchodzącej w ich skład. Opracowanie zawiera informacje o liczbie, wielkości oraz składzie pokoleniowym gospodarstw domowych. Ponadto w publikacji zamieszczono informacje o liczbie i typach rodzin oraz rodzin z dziećmi, w tym dzieci do lat 24 na utrzymaniu. Szczegółowe informacje wynikowe z NSP 2021 dostępne są w Banku Danych Lokalnych.