Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja ta, to jedno z ważniejszych opracowań w ramach planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Lublinie. Informacje zawarte w Roczniku pozwalają na przeprowadzenie analiz i porównań retrospektywnych oraz na obserwację zmian i kierunków rozwoju województwa, a zachowanie jego układu podobnego do roczników wydawanych przez inne urzędy statystyczne ułatwia dokonywanie porównań międzywojewódzkich. Wprowadzeniem do Rocznika są tablice przeglądowe przedstawiające ogólny obraz województwa na tle kraju w 2015 r. oraz najistotniejsze dane w ujęciu retrospekcyjnym za lata 2000, 2005, 2008-2015. Zasadniczą część publikacji stanowią 23 działy tematyczne prezentujące zarówno społeczną, jak i gospodarczą sytuację województwa. Poprzedzone są one uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Tam gdzie było to możliwe ze względu na dostępność oraz jakość danych, zaprezentowano informacje dla lat: 2005, 2010, 2014, 2015. Zamieszczony materiał statystyczny został wzbogacony ilustracją graficzną w formie kartogramów i wykresów.

książka: cena - 30 zł objętość - 401
CD:  cena - 15 zł

Do góry