Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim, 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 01.04.2015
Częstotliwość wydania: Roczna

Podmioty gospodarki narodowej pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym regionu. To one przyczyniają się do lepszej alokacji zasobów, wprowadzają nowe produkty i usługi na rynek oraz tworzą nowe miejsca pracy. Informacje dotyczące zmian liczby i struktury podmiotów są przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawicieli administracji i środowisk naukowych przygotowujących lokalne i regionalne oceny oraz strategie rozwoju przedsiębiorczości. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom informacyjnym, Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował publikację „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim, 2014 r.” Jest to dwunaste z kolei opracowanie przedstawiające dane o podmiotach gospodarczych na Lubelszczyźnie. Składa się z trzech części, tj. uwag metodycznych, syntezy wyników badań i tablic statystycznych. W pierwszej części – uwagach metodycznych zawarte zostały zasady prezentowania danych, podstawowe definicje oraz szczegółowe uwagi do tablic statystycznych, wykresów i kartogramów. Mogą się Państwo tam zapoznać z pojęciami związanymi z podmiotowością rejestru REGON, pojęciami związanymi z klasyfikacją podstawowych oraz szczególnych form prawnych jak też z terminami dotyczącymi klasyfikacji form własności oraz rodzajów działalności. Z kolei w części drugiej, tj. w syntezie wyników badań przedstawiono zmiany liczebności podmiotów gospodarki narodowej. Przedstawiono tam porównania wybranych danych wojewódzkich z podobnymi informacjami krajowymi. W tej części szereg zagadnień zaprezentowano w formie wykresów i kartogramów. Natomiast trzecia część – najbardziej obszerna, zawiera tablice statystyczne. Przedstawiono w nich najistotniejsze informacje z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Wybrane dane pogrupowano między innymi według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), form prawnych, sektorów własności oraz w przekrojach według podregionów, powiatów i gmin.

Przekroje: województwo, powiaty, gminy

Wyjdź z archiwum

Do góry