Notatka sygnalna zawiera informacje o jakości mieszkalnictwa w miastach województwa lubelskiego liczących powyżej 50 tys. ludności w aspekcie warunków mieszkaniowych i infrastruktury otoczenia (zaplecze oświatowe, zdrowotne i kulturalne). Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. były 4 miasta o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.: Biała Podlaska (57303 osób), Chełm (63734 osób), Lublin (340466 osób) i Zamość (64648 osób).