W 2013 roku w województwie lubelskim oddano do eksploatacji 258 km sieci wodociągowej rozdzielczej tj. o 211 km mniej niż w 2012 r. Największa rozbudowa tej sieci miała miejsce w powiatach: hrubieszowskim (67,1 km), chełmskim (51,4 km) oraz -podobnie jak w roku ubiegłym- w powiecie bialskim (44,9 km). Na wynik długości sieci wodociągowej miały wpływ dobiegające końca inwestycje wodociągowe w powiatach tomaszowskim (4,6 km) i łęczyńskim (3,4 km), które w 2012 r. stanowiły 25% sieci oddanej do eksploatacji. Pomimo braku inwestycji w zakresie rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w powiatach janowskim, opolskim i włodawskim odnotowano zwiększenie liczby przyłączy wodociągowych do istniejącej już sieci rozdzielczej. W skali całego województwa najniższą dynamiką rozwoju sieci poniżej 1 km charakteryzowały się gminy powiatu parczewskiego i radzyńskiego oraz miasto Chełm. Prawie 45% spadek przyrostu sieci wodociągowej (w stosunku do roku 2012) uplasował województwo lubelskie wspólnie z województwem świętokrzyskim dopiero na 10 miejscu w skali kraju pod względem długości oddawanych do eksploatacji nowych sieci wodociągowych.