Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2020 r.