Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2018 r.